BG / EN
 • Начало
 • За нас
 • Интереси
 • Услуги
 • Кариери
 • Контакти
 • Търговия

  Техномарк ЕООД Фъзи Бръш ЕООД Полимарк ДГ ЕООД Davco LTD - Pristina (Kosovo) Davco Group LTD - Skopie (Macedonia)

  Селско стопанство

  Агрокорп ЕООД Давекс ЕАД

  Енергийна ефективност

  Давимекс ЕООД
   

  Инт. собственост

  Алумекс ЕАД

  Телекомуникации

  Сим Тел ЕООД

  Хотелиерство

  Люмимакс ЕООД
   

  Информационно-посредническа дейност

  Българска инвестиционна агенция ЕАД

  Охранителна дейност

  Метагард ЕООД
   

  Организации с нестопанска цел

  Институт по публична администрация на сигурността Фондация "Потенциал" Асоциация на консултантските фирми

  Техномарк ЕООД

  Техномарк ЕООД – фирмата е специализирана във външнотърговска и посредническа дейност с оръжие, участие в търгове, трансфер на технологии, техническа помощ и представителство. Тя притежава лиценз от Правителството на Р. България (№ 11.00-313-1/13.08.2013 г.). Специализацията на фирмата е насочена към доставка на военно и специално оборудване, въоръжение и боеприпаси. Всички нейни доставчици са сертифицирани по ISO 9001-2000 и AQAP 2110 NATO и непрекъснато разработват интегрирани системни решения, които отговарят на изискванията на клиента, гарантирайки пълна съвместимост със съответните военни структури на държавата-потребител. Фирмата е регистрирана за участие в обществени поръчки, обявени от НАТО.